Rady časopisu

Časopis je řízen a kontrolován mezinárodní redakční radou a redakční radou, která spolupracuje s technickou redakcí.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016