Redakční rada

Časopis je řízen a kontrolován mezinárodní redakční radou a redakční radou, která spolupracuje s technickou redakcí.

Redakční rada

Vedoucí redaktor: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)

Zástupce vedoucího redaktora a vydavatel: PhDr. Markéta Pánková (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice)

Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. (Filosofická fakulta University Karlovy v Praze)

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR)

Doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)

Mgr. Magdaléna Šustová (Muzeum hlavního města Prahy)

Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)

 

Mezinárodní redakční rada

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. Dr. Jürgen Oelkers (Emeritus Professor Universität Zürich)

Prof. Dr. Andras Neméth (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest)

Prof. Dr. Simonetta Polenghi (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)

Prof. Dr. Andreas Hoffmann Ocon (Pädagogische Hochschule Zürich)

Prof. Dr. Edvard Protner (Univerza v Mariboru)

Prof. Dr. Eva Matthes (Universität Augsburg)

Prof. Dr. Ehrenhard Skiera (Emeritus Professor Universität Flensburg)

Prof. PhDr. Blanka Kudláčová, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnavě)

Prof. Dr. Gerald Grimm (Universität Klagenfurt)

Prof. Andreas Fritsch (Deutsche Comenius Gesellschaft)

Dr. Marta Brunelli (University of Macerata)

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016