Recenze a zprávy

Časopis Historia scholastica zveřejňuje recenze českých i zahraničních odborných prací z oblasti dějin školství a vzdělávání. Časopis nepřijímá recenze informativní či recenze publikací, které nemají hlubší dopad na diskusi v oblasti dějin pedagogiky, dějin školství a vzdělávání.

Časopis Historia scholastica zveřejňuje zprávy z významných mezinárodních vědeckých akcí v oblasti dějin školství, výchovy a vzdělávání.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016