Kontakt

Vydavatelé

Vydavatelem časopisu Historia scholastica je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci.

Časopis řídí hlavní redaktor výkonné redakční rady a vedoucí vydávající instituce – ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Redakční rada je tvořena z nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatelů.

Časopis se řídí schváleným statusem a jeho činnost je kontrolována Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Náklady na realizaci časopisu hradí v rámci institucionální podpory pro vědeckou činnost vydavatelé – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci.

Časopis je dostupný elektronicky v plné verzi, elektronické šíření je zdarma. Výtisk časopisu Historia scholastica je možné zakoupit v muzejním obchodě v sídle NPMK nebo online.

Adresy vydavatelů:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková (pankova@npmk.cz)
www.npmk.cz

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Vedoucí redaktor: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (tomas.kasper@tul.cz)
www.tul.cz

ISSN

2336-680X (Online)
1804-4913 (Print)

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023