Kontakt

Vydavatel

Vydavatelem časopisu Historia scholastica je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Časopis řídí hlavní redaktor výkonné redakční rady a vedoucí vydávající instituce – ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Redakční rada je tvořena z nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele.

Časopis se řídí schváleným statusem a jeho činnost je kontrolována Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Kontakt a adresa vydavatele:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková

ISSN

2336-680X

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016