Profil a zaměření časopisu

Časopis Historia scholastica zveřejňuje původní výzkumné historické a přehledové studie, recenze, diskuze a zprávy s tematikou z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin výchovy a vzdělávání, dějin vnitřního života školy, dějin školství a učitelstva, a to se zaměřením zejména na střední a jihovýchodní Evropu s důrazem na transnacionální přesah.

Jedním z hlavních výzkumných cílů jsou historické reflexe, analýzy a interpretace následujících témat: dětství a mládež, vzdělávání učitelů, kurikulum, gender, etnicita, školní prostředí, společnost a národní identita, vzdělávání v globální společnosti atd.

Časopis Historia scholastica klade důraz zejména na mezinárodní dialog a publikuje články, jež zajišťují vědeckou diskuzi, nadnárodní komparaci a přinášejí inovativní pohled na výzkumnou oblast. 

Časopis publikuje texty významných českých i zahraničních odborníků a přijímá studie v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce. V těchto jazycích probíhá rovněž recenzní řízení.

Časopis Historia scholastica je publikován dvakrát ročně, a to elektronicky i tiskem. První číslo daného roku vychází v srpnu, druhé v prosinci.

Časopis Historia scholastica se řídí pokyny Rady pro výzkum, vývoj a inovace a je zařazen v databázích SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS a Ulrich’s Periodicals Directory.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024