Profil a zaměření časopisu

Časopis Historia scholastica zveřejňuje původní výzkumné historické a přehledové studie. Časopis přijímá výhradně články s tematikou z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin výchovy a vzdělávání, dějin vnitřního života školy, dějin školství, dějin učitelstva, a to se zaměřením zejména na střední a jihovýchodní Evropu s důrazem na transnacionální přesah. Časopis Historia scholastica je zařazen v databázích SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory.

Časopis je odborným recenzovaným periodikem. Řídí jej vedoucí redaktor a ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Komenského v souladu s českou a mezinárodní redakční radou. Jeho odborné směřování je kontrolováno Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Časopis Historia scholastica je mezinárodním časopisem, publikuje texty významných českých i zahraničních odborníků a přijímá studie v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce. V těchto jazycích probíhá rovněž recenzní řízení.

Časopis je vydáván v elektronické i tištěné podobě. Periodicita časopisu jsou dvě čísla do roka. První je vydáváno k srpnu a druhé k prosinci daného roku. První číslo je zahraniční (obsahuje texty v anglickém a německém jazyce) a druhé je domácí (publikuje texty v českém, případně slovenském jazyce).

Časopis se řídí pokyny Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Mezinárodní časopis Historia scholastica je vydáván od roku 2015 v režimu Open Access. Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0. 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023