Licenční podmínky

Pokud máte zájem publikovat Váš text v časopisu Historia scholastica, zašlete prosím společně se svým textem i vyplněný souhlas s licenčními podmínkami na e-mail tomas.kasper@tul.cz a historiascholastica@npmk.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016