Licenční podmínky

Pokud máte zájem publikovat Váš text v časopisu Historia scholastica, zašlete prosím společně se svým textem i vyplněný souhlas s licenčními podmínkami na e-mail tomas.kasper@tul.cz a historiascholastica@npmk.cz

Autorské právo (Copyright)

Podpisem licenčních podmínek časopisu Historia scholastica autor poskytuje vydavatelům reprodukční právo k dílu.

V případě publikování příspěvku v časopisu Historia scholastica vydavatelé ponechávají autorské právo k dílu (copyright) autorovi bez omezení.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023