Licenční podmínky

V případě publikování textu v elektronické a tištěné verzi časopisu Historia scholastica je autor vydavateli – Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci – požádán o poskytnutí licence k reprodukování svého textu. Redakce včas před publikováním autorovi zašle tuto licenci k podpisu.

Historia scholastica je časopis vydávaný v režimu Open Access pod licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla).

Autorské právo (Copyright)

Podpisem licenčních podmínek časopisu Historia scholastica autor poskytuje vydavatelům pouze reprodukční právo k dílu, copyright náleží autorovi bez omezení.

 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024