Úvodní stránka

Časopis Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy.

Statě analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické perspektivě, rekonstruují významné výchovné a vzdělávací diskurzy, jejich strukturu a východiska. Studie se věnují roli významných aktérů výchovy a vzdělávání či osobnostem pedagogického myšlení.

Časopis je vydáván významnou vědeckou a muzejní institucí - Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci, je řízen výkonnou a mezinárodní redakční radou časopisu a jeho směřování je kontrolováno Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Časopis Historia scholastica navazuje na odborné svazky vydané v českém jazyce – Historia scholastica I. (2010) a Historia scholastica II. (2013).

Obsah webových stránek časopisu je archivován Národní knihovnou České republiky (NK ČR).

ISSN

2336-680X (Online)

1804-4913 (Print)

ODKAZ NA AKTUÁLNÍ ČÍSLO

V přípravě:

            

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023