Úvod

Časopis Historia scholastica je mezinárodní odborný recenzovaný časopis, který vychází od roku 2015 vždy dvakrát ročně (elektronicky a tiskem). Časopis je vydáván významnou vědeckou a muzejní institucí – Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Technickou univerzitou v Liberci, je řízen výkonnou a mezinárodní redakční radou časopisu a jeho směřování je kontrolováno Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Historia scholastica publikuje původní výzkumné historicko-pedagogické a přehledové statě z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin školství a výchovy.

Texty analyzují výchovné a vzdělávací procesy v historické perspektivě, rekonstruují významné výchovné a vzdělávací diskurzy, jejich strukturu a východiska. Studie se věnují roli významných aktérů výchovy a vzdělávání či osobnostem pedagogického myšlení.

Od roku 2015 je časopis Historia scholastica vydáván v režimu Open Access, jeho obsah je čtenářům volně přístupný online na webových stránkách časopisu, a to pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla). Plný text článků je čtenářům volně přístupný online ihned po publikování, jejich další nekomerční užití a šíření je povoleno pod podmínkou, že autorství včetně názvu časopisu bude řádně uvedeno.

Časopis Historia scholastica navazuje na odborné svazky vydané v českém jazyce – Historia scholastica I. (2010) a Historia scholastica II. (2013).

Časopis Historia scholastica je indexován v databázích SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS a Ulrich’s Periodicals Directory. Obsah webových stránek časopisu je archivován Národní knihovnou České republiky (NK ČR).

 

ISSN

2336-680X (Online)

1804-4913 (Print)

 

ODKAZ NA AKTUÁLNÍ ČÍSLO

V přípravě:

            

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024