Historia scholastica II

Články:

 • Lucie Česálková: Film v rukou učitelů a vědců: myšlenka vzdělávat filmem v prvorepublikovém Československu
  Ke stažení jako: PDF
 • Pavel Panoch: Stopa sbírky Typus mundi (1627) v barokních Čechách. Poznámka k roli emblematiky v jezuitské pedagogice
  Ke stažení jako: PDF
 • Dalibor Státník: Boj o duši dítěte podle Ministerstva školství a národní osvěty: Několik úvah o schvalování učebních pomůcek, učebnic a školních obrazů v meziválečném Československu a za Protektorátu Čechy a Morava
  Ke stažení jako: PDF
 • Irena Veverková: Didaktické pomůcky profesora Stanislava Kulhánka: (28. května 1885 – 16. dubna 1970)
  Ke stažení jako: PDF
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024