Historia scholastica 2/2020

 
 • Kudláčová, B.: Ideové východiská pedagogického myslenia na Slovensku v 40. rokoch 20. storočia a ich vyústenie do socialistickej pedagogiky
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-001
   
 • Rybák, D.: Lidství, věda a svět jako konstituenty Evropy a jejich proměna ve 20. století. Příklad marxistické pedagogiky
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-002
   
 • Šuhajdová, I.: Sociálna a postpenitenciárna starostlivosť o ťažko vychovateľnú mládež na Slovensku v 70. rokoch 20. storočia – ako sa riešil „neexistujúci“ problém?
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-003
   
 • Halířová, M.: Škola a sociální pomoc ve druhé polovině 19. století
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-004
   
 • Mahel, R.: „Stručná historie Literatury české“. K osudu nevydané učebnice rajhradského benediktina Bedy Dudíka k dějinám české literatury z roku 1847
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-005
   
 • Širl, R.: „Učitelstvo zakousnuté do pokroku“: reakce Věstníku katolického učitelstva československého na školské reformy za první Československé republiky
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-006
   
 • Pánková, M.: Gerta Figulusová – „dcera českého národa“ z rodu Komenského: životní příběh pohledem komeniologie
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-007
   
 • Šobáňová, P.: Ideje Komenského a výtvarná výchova
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-008
   
 • Přívratská, J.; Přívratský, V.: Hudba jako inspirace Komenského konceptu harmonické společnosti
  PDF
  DOI: 10.15240/tul/006/2020-2-009
   
 • Tomáš Kasper: Řeháček, Karel, 2019. Jménem národa a pro národ! České školství v národnostně smíšených oblastech jihozápadních Čech v letech 1880–1945. Praha: viaCentrum, 297 s.
  PDF
   
 • Blanka Kudláčová: Protner, Edvard (ed.), 2020. Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije [Development and Current Trends of Pedagogy and Education in the Former Yugoslavia]. Maribor: University of Maribor Press, 332 s
  PDF
   
 • Marcela Suchomelová: Matyášová, Alena – Vávrová, Michaela, 2020. Vzácné školní obrazy VII., Zvířata, část B. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 87 s.
  PDF

   

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024