Historia scholastica 2/2016

Historia scholastica 2/2016

Články:

 • Tomáš JIRÁNEK: Střední vojenské školství v Československu po roce 1948
  Ke stažení: PDF
 • Magdaléna ŠUSTOVÁ: Inspektor Gustav Werner a jeho vliv na fungování českých středních škol v Protektorátu Čechy a Morava
  Ke stažení: PDF
 • Martin STROUHAL - Diskuze: Antinomie totality a diskurs československé marxistické pedagogiky: touha po jednotě a touha po moci
  Ke stažení: PDF
 • Jaroslav KOŤA: Diskurs o modernizace výuky a školy v podmínkách totalitární společnosti (na příkladu FF UK v Praze po r. 1968 v normalizačním režimu)
  Ke stažení: PDF
 • Richard JEDLIČKA: Československá pedagogická psychologie ve službách socialistické pedagogiky
  Ke stažení: PDF
 • Jaroslav PÁNEK - Varia: Evropská migrační krize a její historické kořeny
  Ke stažení: PDF
 • Magdaléna ŠUSTOVÁ - Report: Mezinárodní vědecká konference „Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání. Od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům - humanistům v dramatických událostech 20. století“.
  Ke stažení: PDF
 • Blanka KUDLÁČOVÁ, Andrej RAJSKÝ - Report: Medzinárodné sympózium Kontinentálna „pedagogika“ – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, Smolenický zámok, 17. – 18. október 2016
  Ke stažení: PDF
 • Tomáš KASPER - Recenze: Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918-1945. Trnava 2016, 413 s.
  Ke stažení: PDF
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024