Historia scholastica 2/2021

Historia scholastica 2/2021

 

 • Kristína Liberčanová: Poradenský systém pre voľbu povolania v období socializmu na území Čiech a Slovenska
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-001              
 • Tibor Vojtko: Učebnice pod kontrolou. Politické ideje jako východisko obsahového vymezení učebnic
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-002
   
 • Martin Klečacký: Okresní školní inspektor a počátky státního dohledu nad obecným školstvím v Čechách v letech 1869–1873
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-003
   
 • Karel Řeháček: Inspektoráty menšinových škol v meziválečném Československu
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-004
   
 • Gert Geißler: Škola a výchova v Německé demokratické republice
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-005 
   
 • Jaroslav Müllner: K transformaci vzdělávacích soustav a evaluačních systémů na přelomu tisíciletí
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-006
   
 • Helena Kovářová: Inspektor, nebo ochránce? Působení Čeňka Kramoliše jako okresního školního inspektora v době první světové války na Hranicku
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-007
   
 • Kamila Szymańska: Jan Amos Komenský v Lešně. Tradice, odkaz a inspirace do roku 2019
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-008
   
 • Hans van der Linde: Nezapomenuté místo posledního spočinutí: Umění a kultura Komenského muzea v Naardenu
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-009
   
 • Světlana Markovna Marčuková: Komenský v Rusku: O tradicích a perspektivách rozvoje ruské komeniologie
  PDF
  DOI 10.15240/tul/006/2021-2-010
   
 • Magdaléna Faltusová a kolektiv: Vzpomínka na Eduarda Šimka (22. 2. 1936 – 21. 7. 2021)
  PDF
   
 • Jan Kumpera: Trojice knižních novinek1 z historické pedagogiky a komeniologie v jubilejním roce Komenského 2020
  PDF
   
 • Magdaléna Šustová: Kadlec, Petr, 2020. Vzdělání – společnost – hospodářství. Utváření profesně-vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 669 s., 24 s. obrazové přílohy. ISBN 978-80-7564-461-9 (Pavel Mervart), ISBN 978-80-7599-228-4 (Ostravská univerzita)
  PDF
   
 • Martina Halířová: Valeš, Vlasta, 2020. Der Schulverein Komenský: 150 Jahre tschechisches Schulwesen in Wien [Školský spolek Komenský: 150 let českého školství ve Vídni]. Wien: Schulverein Komenský, 360 s. ISBN 978-3-200-06909-1
  PDF
   
 • Jaroslav Müllner: Bartošová, Jana, Šimek, Jan & Šustová, Magdaléna, 2019. Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce. Praha: Česká školní inspekce, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 120 s. ISBN 978-80-86935-46-1
  PDF
   
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024