Historia scholastica 2/2017

Historia scholastica 2/2017

Články:

 • Martin STEINER: K antickým kořenům pojetí humanity (Humanitas před Komenským)
  Ke stažení: PDF
 • Jana PŘÍVRATSKÁ a Vladimír PŘÍVRATSKÝ: Pojetí humanity v edukační koncepci J. A. Komenského jako příspěvek k lidské budoucnosti
  Ke stažení: PDF
 • Hana ŠLOUFOVÁ KUČEROVÁ: Vznik obchodní akademie v Kolíně a výstavba reprezentativní budovy
  Ke stažení: PDF
 • Lucie ZORMANOVÁ: Polské školství regionu Těšínského Slezska v 19. a na počátku 20. století
  Ke stažení: PDF
 • Janka ŠTULRAJTEROVÁ: Úsilie o zachovanie akademickej autonómie na Slovenskej univerzite v období Slovenskej republiky 1939–1945
  Ke stažení: PDF
 • Adriana SARKÖZYOVÁ: Výchovná činnosť saleziánok na Slovensku 1940–1990
  Ke stažení: PDF
 • Magda NIŠPONSKÁ: K významu sdílení osobní minulosti pro narativní identitu
  Ke stažení: PDF
 • Vzpomínky Vojmíra Srdečného na studentské oběti nacismu
  Ke stažení: PDF
 • Pavel Kohn a jeho vzpomínky na vzdělávání v období protektorátu a v době poválečné
  Ke stažení: PDF
 • Svědectví holocaustu – vzpomínky Helgy Hoškové
  Ke stažení: PDF
 • Těžké roky v gulagu a návrat do vlasti. Vzpomínky Věry Sosnarové
  Ke stažení: PDF
 • Vzpomínky Jiřího Zajíce na činnost skautů a aktivity tzv. skryté církve v době normalizace
  Ke stažení: PDF
 • Magda JUNKOVÁ: Pedagogická knihovna J. A. Komenského
  Ke stažení: PDF
 • Magdaléna ŠUSTOVÁ: 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků ČR, Olomouc, 13.–15. 9. 2017
  Ke stažení: PDF
 • Lenka LAJSKOVÁ a kol.: Výstava „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“ v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského
  Ke stažení: PDF
 • Karel RÝDL: „Toho už jsme někde viděli.“ Zpráva o jedné originální a úspěšné výstavě
  Ke stažení: PDF
 • Magdaléna ŠUSTOVÁ: Pieter J. Goedhart – Jan C. Henneman – Hans van der Linde: Comenius en Naarden: Historische schets van het Comenius Museum en Mausoleum in Naarden. Komenský a Naarden: Nástin historie vzniku Muzea a Mauzolea J. A. Komenského v Naardenu
  Ke stažení: PDF
 • Růžena VÁŇOVÁ: Jan Šimek  Historie školních budov: od tereziánských reforem po současnost
  Ke stažení: PDF
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024